You are here: Home » Điện Tử » Điện Tử Căn Bản »  Tụ điện là gì?

 Tụ điện là gì?

 Tụ điện là gì?

Tụ điện là linh kiện cũng được dùng phổ biến như điện trở. Sự

khác nhau giữa tụ điện và điện trở đó là sự cản trở của tụ điện phụ thuộc vào tần số điện áp. Đặc trưng cho tính cản trở của tụ là dung kháng. Tính theo công thức sau:

f: tần số điện áp- Hz.

C: giá trị của tụ điện- Fara. Ký hiệu của tụ điện:

Tụ điện phân cực Tụ điện không phân cực.

Sự khác nhau giữa tụ phân cực và không phân cực: Tụ không phân cực thì 2 cực của tụ có vai trò như nhau, giá trị của tụ không phân cực thường nhỏ( picro Fara. Tụ phân cực thì có 2 cực tính dương và âm không thể dùng lẫn lộn. Giá trị của tụ phân cực thường lớn 1 đến hàng ngàn uF(Micro Fara).

  • Phân loại:

Tụ điện trong thực tế được phân ra làm nhiều loại và theo nhiều cách khác nhau nhưng có thể kể ra là: tụ thường, tụ hóa, tụ xoay, vv..

Theo chất liệu có tụ giấy, tụ gốm, tụ sứ, vv..

Bản chất tụ điện là một kho điện nó có khả năng nạp điện và cho tới khi đã bão hòa thì nó sẽ lại phóng điện

Sơ đồ nạp – phóng của tụ :

Do vậy mà tụ điện được sử dụng đặc biệt trong mạch tạo dao động, tạo xung,

mạch lọc vv…

Chú ý khi sử dụng tụ hóa do đặc thù nó có chân + và chân – nên khi đấu vào mạch ta cần chú ý chiều của nó.

  • Tụ hóa :

  • Cách đoc giá trị tụ điện:

Tụ không phân cực, phổ biến là tụ gốm( tụ đất), đọc giống đọc trở dán. Đơn vị là pF.

Tụ phân cực( tụ hóa) giá trị và cực tính ghi trên tụ. Tụ xoay:

Ngoài loại tụ có giá trị thay đổi bằng cách vặn vít như biến trở.

 

Tôi đam mê điện tử từ nhỏ, luôn muốn làm những việc lớn nhưng luôn bắt đầu từ những việc nhỏ và thực tế. Muốn giỏi điện tử dân dụng thì cần biết điện tử căn bản đã!

https://dientutuyenquang.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *