Author Archives: admin

About admin

Tôi đam mê điện tử từ nhỏ, luôn muốn làm những việc lớn nhưng luôn bắt đầu từ những việc nhỏ và thực tế. Muốn giỏi điện tử dân dụng thì cần biết điện tử căn bản đã!