You are here: Home » Điện Tử » Điện Tử Căn Bản » Diode (Đi ốt) là gì?

Diode (Đi ốt) là gì?

Diode (Đi ốt) là gì?

3.1.     Mô tả:

Diode được cấu tạo từ 2 lớp bán dẫn tiếp xúc với nhau. Diode có 2 cực Anốt và Katốt. Nó chỉ cho dòng điện đi theo 1 chiều từ Anốt sang Katốt(Chính xác là khả năng cản trở dòng điện theo chiều AK là rất nhỏ, còn KA là rất lớn). Nó được dùng như van 1 chiều trong mạch điện.

Kí hiệu của diode:

3.2.   Phân loại:

Theo chức năng có một số loại diode ngoài diode chuẩn. Một số loại diode thường gặp:

+ Diode chuẩn phổ biến: 4001,4002,…4007

+ Led: Diode có khả năng phát sáng. Có : led đơn 1 màu , 2 màu , nhiều

mầu. Led 7 thanh để hiển thị số, led ma trận để hiển thị kí tự bất kì.

+ Diode zener: dùng để ổn định điện áp. Hoạt động ở chế độ phân cực ngược(KA).

+ Photo diode: diode thông khi có đủ cường độ ánh sáng chiếu vào.

* Khi diode thông thì UAK=1,4V.

Tôi đam mê điện tử từ nhỏ, luôn muốn làm những việc lớn nhưng luôn bắt đầu từ những việc nhỏ và thực tế. Muốn giỏi điện tử dân dụng thì cần biết điện tử căn bản đã!

https://dientutuyenquang.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *