Category: DATASHEET (Tài Liệu)

Datasheet 8.0SMDJ TVS thế hệ điôt bảo vệ các điện áp tăng tức thời đóng vỏ DO-214AB

Littelfuse đã công bố một loạt sản phẩm điốt TVS trong Gói DO-214AB. Dòng 8.0SMDJ được thiết kế để bảo vệ thiết bị điện tử nhạy cảm khỏi điện áp quá độ do sét gây… Read more »