You are here: Home » Điện Tử » Điện Tử Căn Bản » LED 7 thanh là gì?

LED 7 thanh là gì?

6.  LED 7 thanh (7_seg…. )

Là một linh kiện được sử dụng rộng rãi trong các mạch, các modul, các thiết bị… Led 7 thanh dùng để hiện thị các thông tin dạng số liệu, và trên thực tế để vừa có thể hiển thj số liệu và các thông tin khác dạng kí tự thì người ta sử dụng một loại linh kiện tương tự là led 12 thanh, hay nhiều thanh trên.

Phân loại: có nhiều cách phân loại chúng nhưng phổ biến là theo 2 loại là: LED 7 thanh Anot chung và LED 7 thanh katot chung

Và trong các loại đó lại phân ra thành các loại như: LED đơn, LED kép, LED

gồm 4 led đơn,…

Tùy theo sự tiện ích và mục tiêu các thiết kế mà ta có thể lựa chọn chúng.

 

 

Dưới đây là hình vẽ của các loại led 7 thanh và sơ đồ chân của chúng:

 

Trong đó 1,2,3,4 là các chân Anot hoặc Katot chung của 4 led đơn trong bộ led.

Tôi đam mê điện tử từ nhỏ, luôn muốn làm những việc lớn nhưng luôn bắt đầu từ những việc nhỏ và thực tế. Muốn giỏi điện tử dân dụng thì cần biết điện tử căn bản đã!

https://dientutuyenquang.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *