Bảng tra cứu thông số Mosfet – Fet thông dụng

1. Bảng tra cứu Mosfet thông dụng

Hướng dẫn:

Loại kênh dẫn: P-Channel : là Mosfet thuận , N-Channel là Mosfet ngược.
Đặc điểm ký thuật : Thí dụ: 3A, 25W : là dòng D-S cực đại và công xuất cực đại.

 

 

STT

Ký hiệu

Loại kênh dẫn

Đặc điểm kỹ thuật

1

2SJ306

P-Channel

3A , 25W

2

2SJ307

P-Channel

6A, 30W

3

2SJ308

P-Channel

9A, 40W

4

2SK1038

N-Channel

5A, 50W

5

2SK1117

N-Channel

6A, 100W

6

2SK1118

N-Channel

6A, 45W

7

2SK1507

N-Channel

9A, 50W

8

2SK1531

N-Channel

15A, 150W

9

2SK1794

N-Channel

6A,100W

10

2SK2038

N-Channel

5A,125W

11

2SK2039

N-Channel

5A,150W

12

2SK2134

N-Channel

13A,70W

13

2SK2136

N-Channel

20A,75W

14

2SK2141

N-Channel

6A,35W

15

2SK2161

N-Channel

9A,25W

16

2SK2333

N-FET

6A,50W

17

2SK400

N-Channel

8A,100W

18

2SK525

N-Channel

10A,40W

19

2SK526

N-Channel

10A,40W

20

2SK527

N-Channel

10A,40W

21

2SK555

N-Channel

7A,60W

22

2SK556

N-Channel

12A,100W

23

2SK557

N-Channel

12A,100W

24

2SK727

N-Channel

5A,125W

25

2SK791

N-Channel

3A,100W

26

2SK792

N-Channel

3A,100W

27

2SK793

N-Channel

5A,150W

28

2SK794

N-Channel

5A,150W

29

BUZ90

N-Channel

5A,70W

30

BUZ90A

N-Channel

4A,70W

31

BUZ91

N-Channel

8A,150W

32

BUZ 91A

N-Channel

8A,150W

33

BUZ 92

N-Channel

3A,80W

34

BUZ 93

N-Channel

3A,80W

35

BUZ 94

N-Channel

8A,125W

36

IRF 510

N-Channel

5A,43W

37

IRF 520

N-Channel

9A,60W

38

IRF 530

N-Channel

14A,88W

39

IRF 540

N-Channel

28A,150W

40

IRF 610

N-Channel

3A,26W

41

IRF 620

N-Channel

5A,50W

42

IRF 630

N-Channel

9A,74W

43

IRF 634

N-Channel

8A,74W

44

IRF 640

N-Channel

18A,125W

45

IRF 710

N-Channel

2A,36W

46

IRF 720

N-Channel

3A,50W

47

IRF 730

N-Channel

5A,74W

48

IRF 740

N-Channel

10A,125W

49

IRF 820

N-Channel

2A,50W

50

IRF 830

N-Channel

4A,74W

51

IRF 840

N-Channel

8A,125W

52

IRF 841

N-Channel

8A,125W

53

IRF 842

N-Channel

7A,125W

54

IRF 843

N-Channel

7A,125W

55

IRF 9610

P-Channel

2A,20W

56

IRF 9620

P-Channel

3A,40W

57

IRF 9630

P-Channel

6A,74W

58

IRF 9640

P-Channel

11A,125W

59

IRFI 510G

N-Channel

4A,27W

60

IRFI 520G

N-Channel

7A,37W

61

IRFI 530G

N-Channel

10A,42W

62

IRFI 540G

N-Channel

17A,48W

63

IRFI 620G

N-Channel

4A,30W

64

IRFI 630G

N-Channel

6A,35W

65

IRFI 634G

N-Channel

6A,35W

66

IRFI 640G

N-Channel

10A,40W

67

IRFI 720G

N-Channel

3A,30W

68

IRFI 730G

N-Channel

4A,35W

69

IRFI 740G

N-Channel

5A,40W

70

IRFI 820G

N-Channel

2A,30W

71

IRFI 830G

N-Channel

3A,35W

72

IRFI 840G

N-Channel

4A,40W

73

IRFI 9620G

P-Channel

2A,30W

74

IRFI 9630G

P-Channel

4A,30W

75

IRFI 9640G

P-Channel

6A,40W

76

IRFS 520

N-Channel

7A,30W

77

IRFS 530

N-Channel

9A,35W

78

IRFS 540

N-Channel

15A,40W

79

IRFS 620

N-Channel

4A,30W

80

IRFS 630

N-Channel

6A,35W

81

IRFS 634

N-Channel

5A,35W

82

IRFS 640

N-Channel

10A,40W

83

IRFS 720

N-Channel

2A,30W

84

IRFS 730

N-Channel

3A,35W

85

IRFS 740

N-Channel

3A,40W

86

IRFS 820

N-Channel

2A-30W

87

IRFS 830

N-Channel

3A-35W

88

IRFS 840

N-Channel

4A-40W

89

IRFS 9620

P-Channel

3A-30W

90

IRFS 9630

P-Channel

4A-35W

91

IRFS 9640

P-Channel

6A-40W

92

J177(2SJ177)

P-Channel

0.5A-30W

93

J109(2SJ109)

P-Channel

20mA,0.2W

94

J113(2SK113)

P-Channel

10A-100W

95

J114(2SJ114)

P-Channel

8A-100W

96

J118(2SJ118)

P-Channel

8A

97

J162(2SJ162)

P-Channel

7A-100W

98

J339(2SJ339)

P-Channel

25A-40W

99

K30A/2SK304/ 2SK30R

N-Channel

10mA,1W

100

K214/2SK214

N-Channel

0.5A,1W

101

K389/2SK389

N-Channel

20mA,1W

102

K399/2SK399

N-Channel

10-100

103

K413/2SK413

N-Channel

8A

104

K1058/2SK1058

N-Channel

105

K2221/2SK2221

N-Channel

8A-100W

106

MTP6N10

N-Channel

6A-50W

107

MTP6N55

N-Channel

6A-125W

108

MTP6N60

N-Channel

6A-125W

109

MTP7N20

N-Channel

7A-75W

110

MTP8N10

N-Channel

8A-75W

111

MTP8N12

N-Channel

8A-75W

112

MTP8N13

N-Channel

8A-75W

113

MTP8N14

N-Channel

8A-75W

114

MTP8N15

N-Channel

8A-75W

115

MTP8N18

N-Channel

8A-75W

116

MTP8N19

N-Channel

8A-75W

117

MTP8N20

N-Channel

8A-75W

118

MTP8N45

N-Channel

8A-125W

119

MTP8N46

N-Channel

8A-125W

120

MTP8N47

N-Channel

8A-125W

121

MTP8N48

N-Channel

8A-125W

122

MTP8N49

N-Channel

8A-125W

123

MTP8N50

N-Channel

8A-125W

124

MTP8N80

N-Channel

8A-75W

 

About admin

Nhiều bạn chỉ biết mình là kỹ thuật viên chuyên ngành điện tử công nghiệp, điện tử dân dụng, nhưng đồng thời mình cũng là 1 Webmaster điều hành 1 số web và blog... Mình muốn đem những kiến thức mình biết để chia sẻ cho những anh em không biết, chưa biết... Hãy cùng nhau chia sẻ những gì chúng ta có, hãy chia sẻ thoải mái nếu nó không làm bạn nghèo đi nhé!

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các ý kiến